Projekt UE

Firma EKO MILPAP z przyjemnością informuje, iż w dniu 17.02.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy EKO MILPAP celem prowadzenia działalności badawczej i rozwojowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typu 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej

Cel projektu: Podstawowym celem realizacji projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy EKO MILPAP celem prowadzenie działalności innowacyjnej.

Efektem projektu będzie stworzenie innowacyjnego produktu VB 150 – belownicy do zgniatania makulatury, folii i innych surowców.

Wartość projektu: 2 496 785,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 420 934,65 PLN
Umowa nr: UDA-RPPD.01.02.01-20-0194/20-00

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na Cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij