Projekt UE

 ESPIR TECH MICHAŁ GROMOTOWICZ informs that on December 21, 2021 an agreement was signed for co-financing the project entitled “Implementation of an innovative product as a chance for the development and increase of competitiveness of the company EKO MILPAP MICHAŁ GROMOTOWICZ” under Measure 3.2: Support for the implementation of R&D results, Sub-measure 3.2.2: Loan for technological innovations, Intelligent Development Operational Program co-financed by the European Regional Development Fund Priority Axis III.

Project goal: Strengthening the competitiveness and innovation of the EKO MiLPAP company, Michał Gromotowicz.

The result: obtaining the technical, legal and organizational capacity to produce a new device, which is a baler with a machine-communication module, service in order to enable remote diagnostics and monitoring the amount of baled material, with the possibility of generating BDO reports and a built-in scale.

Project value: PLN 4,673,409.45
Contribution of European Funds: PLN 2,774,386.61
Agreement no .: POIR.03.02.02-00-2506 / 20-00

The company ESPIR TECH MICHAŁ GROMOTOWICZ informs that on 09.12.2021 an agreement was signed for co-financing the project entitled “Increasing the competitiveness of ESPIR TECH by implementing the internationalization business model” under Measure 1.2 Internationalization of SMEs, Operational Program Eastern Poland co-financed by the European Regional Development Fund, Priority Axis I.

Project goal: preparing the company to implement a new business model related to the internationalization of activities in order to increase the company’s economic activity on foreign markets.

The result: becoming ready to start selling its products in the following countries: France, Germany, Romania and Great Britain

Project value: PLN 692 143.34
Contribution of European Funds: PLN 439,875.00
Agreement no.: POPW.01.02.00-20-0009 / 21-00

The company EKO MILPAP is pleased to announce that on February 17, 2021 an agreement was signed for co-financing the project entitled “Development of the research and development base of EKO MILPAP to conduct research and development activities” implemented under the Regional Operational Program of the Podlaskie Voivodeship, Priority Axis I. Strengthening the potential and competitiveness of the region’s economy, Measure 1.2 Supporting the transfer of knowledge, innovation, technology and commercialization of B + results R and development of R&D activity in enterprises, Sub-measure 1.2.1 Supporting the transfer of knowledge, innovation, technology and commercialization of R&D results and development of R&D activity in enterprises, Type 1. Creation or development of research and development facilities for innovative activities

Project goal: The main goal of the project is to develop the research and development facilities of EKO MILPAP in order to conduct innovative activities.

The result: of the project will be the creation of an innovative product VB 150 – a baler for compacting waste paper, foil and other raw materials.

Project value: PLN 2,496,785.25
Contribution of European Funds: PLN 1,420,934.65
Agreement no .: UDA-RPPD.01.02.01-20-0194 / 20-00

Projekt UE

ESPIR TECH MICHAŁ GROMOTOWICZ informuje, iż w dniu 21.12.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy EKO MILPAP MICHAŁ GROMOTOWICZ” w ramach Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej III.

Cel projektu: Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa EKO MiLPAP Michał Gromotowicz.

Efekty projektu: uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do produkcji nowego urządzenia jakim jest belownica z modułem komunikacji maszyna – serwis w celu umożliwienia diagnostyki zdalnej oraz monitorowania ilości zbelowanego materiału, z możliwością generowania raportów BDO i wbudowaną wagą.

Wartość projektu: 4 673 409,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 774 386,61 PLN
Umowa nr: POIR.03.02.02-00-2506/20-00

ESPIR TECH MICHAŁ GROMOTOWICZ informuje, iż w dniu 09.12.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy ESPIR TECH poprzez wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: przygotowanie firmy do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, w celu zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

Efekty projektu: osiągnięcie gotowości do rozpoczęcia sprzedaży swoich produktów w krajach: Francja, Niemcy, Rumunia i Wielka Brytania

Wartość projektu: 692 143,34 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 439 875,00 PLN
Umowa nr: POPW.01.02.00-20-0009/21-00

Firma EKO MILPAP z przyjemnością informuje, iż w dniu 17.02.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy EKO MILPAP celem prowadzenia działalności badawczej i rozwojowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Typu 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej

Cel projektu: Podstawowym celem realizacji projektu jest rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego firmy EKO MILPAP celem prowadzenie działalności innowacyjnej.

Efektem projektu będzie stworzenie innowacyjnego produktu VB 150 – belownicy do zgniatania makulatury, folii i innych surowców.

Wartość projektu: 2 496 785,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 420 934,65 PLN
Umowa nr: UDA-RPPD.01.02.01-20-0194/20-00

SKUP

Skup belownic i kompaktorów!

Nasza firma zajmuję się skupem wszelkiego rodzaju urządzeń do redukcji objętości odpadów na terenie Polski. Maszyny kupujemy zarówno od firm jak i od osób prywatnych. Nie ma różnicy czy jest to polski czy zagraniczny producent. Interesują nas pojedyncze maszyny jak i zakup hurtowy. Organizujemy transport we własnym zakresie.

Oferujemy również skup starej belownicy i wymianę na nowy lub odnowiony model.

Przed kontaktem prosimy przygotować zdjęcia, markę i numer seryjny urządzenia.

Tel.: (+48) 696-085-577
E-mail: biuro@eko-prasy.pl

ABOUT US

 ESPIR TECH company is a producer and distributor of waste management machinery since more than 10 years. Thruogh this time we managed to gain trust from thousand of customers from Poland and all over the Europe. A good value for money products delivered by our company is our biggest advantage.

As ESPIR TECH we produce:

  • Vertical baler for cardboard, plastic film etc.
  • 1100 l containers compactors
  • Horizontal, semi-automatic baler for cardboard, plastic film etc.
  • Horizontal, automatic aluminum can balers.

We also have a permanent offer of second hand balers, which are in perfect condition (fully reconditioned). These machines are prepared by our technitians before delivery and in full working order. We cooperate with many dealers from European countries.

Please contact us for more details!

CONTACT

ESPIR TECH

 

Sales: (+48) 696-085-577
E-mail: export@ecobalers.com

Address:
ESPIR TECH
Podkamionka 1a
16-100 Sokółka, Poland

VAT EU: PL9661877756
EORI: PL966187775600000

Since 1.09.2021 Eko MiLPAP changed name on ESPIR TECH.

Contact form:

About Us

ESPIR TECH company is a producer and distributor of waste management machinery since more than 10 years. Thruogh this time we managed to gain trust from thousand of customers from Poland and all over the Europe. A good value for money products delivered by our company is our biggest advantage.

As ESPIR TECH we produce:

  • Vertical and balers for cardboard, plastic film etc.
  • 1100 L containers compactors
  • Horizontal, semi-automatic baler for cardboard, plastic film etc.
  • Horizontal, automatic aluminum can balers.

We also have a permanent offer of second hand balers, which are in perfect condition (fully reconditioned). These machines are prepared by our technitians before delivery and in full working order. We cooperate with many dealers from European countries.

Read more

WYNAJEM

Nie musisz kupować!

Firma EKO MiLPAP zajmuje się również wynajmem pras belujących, kompaktorów, które znacznie obniżają koszty magazynowania i utylizacji odpadów. Belownice, na życzenie Klienta, dostarczamy wprost pod wskazany adres a w razie potrzeby możemy przeprowadzić szkolenie z obslugi oraz przekazać potrzebną wiedzę odnośnie podstawowej konserwacji. Przez cały okres wynajmu zajmujemy się obsługą serwisową dostarczonych urządzeń a w przypadku ewentualnej awarii, staramy się dotrzeć do Klienta najszybciej jak jest to możliwe. Naprawy dokonujemy na miejscu a w przypadku, kiedy natychmiastowa naprawa nie jest możliwa, niezwłocznie wysyłamy urządzenie zastępcze. Wszystko to robimy, aby nasi Klienci byli zadowoleni z usług, nie tracili czasu i mogli się skupić tylko i wyłacznie na swojej działalności.

W swojej ofercie posiadamy wiele modeli maszyn odpowiadających różnym potrzebom klienta. Zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii wyboru odpowiedniej maszyny. Jeśli Państwo są zainteresowani wynajmem pras belujących i kompaktorów, prosimy o niezwłoczny kontakt. Minimalny okres wynajmu urzadzenia wynosi 6 miesięcy a ceny są uzależnione od modelu i okresu najmu- już od 450zł/mc !

Z wielką chęcią podejmiemy współpracę nie tylko z duzymi sieciami handlowymi, ale i z mniejszymi odbiorcami, gdyż każdy Klient jest dla nas tak samo ważny. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy.

KONTAKT

ESPIR TECH

 

Sprzedaż:
Tel.: (+48) 696-085-577
E-mail: 
biuro@ecobalers.com

Serwis: 
Tel.: (+48) 538-471-751
E-mail: serwis@ecobalers.com

Biuro i magazyn:
ESPIR TECH

Podkamionka 1a
16-100 Sokółka
NIP: 966-187-77-56
REGON: 200414735

Od 1.09.2021r. firma Eko MiLPAP zmieniła nazwę na ESPIR TECH.

Formularz kontaktowy:

SERWIS

Profesjonalny serwis!

Nasza firma zajmuję się również serwisem wszelkiego rodzaju urządzeń do redukcji objętości odpadów na terenie Polski. Doświadczenie naszych serwisantów zdobywane było przez lata pracy z naszymi maszynami, oraz szkolenia serwisowe u producentów belownic, czy rozdrabniaczy, z którymi współpracujemy. Oferujemy bardzo przystępne ceny za nasze usługi.

Zapraszamy do kontaktu z działem serwisu w celu omówienia szczegółów współpracy, przed kontaktem prosimy przygotować markę i numer seryjny urządzenia:

+48 538 471 751
serwis@eko-prasy.pl

O FIRMIE

Sprasuj koszty!

W czasach gdy coraz więcej przedsiębiorstw jest społecznie odpowiedzialnych, stawia na ochronę środowiska i jednocześnie szuka sposobów na zminimalizowanie kosztów, nasza firma proponuje doskonałe rozwiązanie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami – belownice i kompaktory.

Wysokie koszty utylizacji wynikają głównie z nadmiernej zawartości powietrza w odpadzie (nawet do 80%). Z tego powodu kluczowym elementem w gospodarowaniu odpadami są urządzenia pozwalające zredukować do minimum objętość odpadów – belownice i kompaktory. Materiał odpadowy prasowany jest do postaci bel wygodnych w przechowywaniu, transportowaniu i usuwaniu.

Kupując urządzenie ponadto:

– oszczędzasz miejsce
– oszczędzasz czas
– oszczędzasz pieniądze
– zmniejszasz zanieczyszczenia
– zmniejszasz ilość wywozów odpadów
– zmniejszasz nakład pracy
– zmniejszasz zużycie energii

Belownice i kompaktory są używane wszędzie, gdzie występuje problem odpadów suchych i mokrych z makulatury, kartonu, folii, papieru, tekstyliów, metali nieżelaznych, szkła, odpadów spożywczych oraz tworzyw sztucznych. Mają zastosowanie w:

– lokalach gastronomicznych i hotelach
– centrach handlu detalicznego i hurtowego
– punktach recyklingu i utylizacji
– zakładach produkcyjnych i przetwórczych, itp.

ESPIR TECH to firma z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w dostarczaniu nowych i używanych urządzeń do redukcji objętości odpadów. Przez ten czas udało nam się zdobyć zaufanie tysięcy klientów w Polsce i Europie. Wysoki stosunek jakości do ceny dostarczanych przez nas urządzeń jest podstawowym atutem naszej firmy. Służymy serwisem oraz profesjonalną pomocą w zakresie doradztwa. Na życzenie Klienta organizujemy transport oraz szkolenia z obsługi urządzeń. W stałej ofercie posiadamy materiały eksploatacyjne. Czekamy na kontakt!

O firmie

Sprasuj koszty!

W czasach gdy coraz więcej przedsiębiorstw jest społecznie odpowiedzialnych, stawia na ochronę środowiska i jednocześnie szuka sposobów na zminimalizowanie kosztów, nasza firma proponuje doskonałe rozwiązanie w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami – belownice i kompaktory.

Czytaj więcej

If You continue, you agree with cookies policy more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close